سامانه استعلام مراکز مجری آموزش سازمان پدافند غیر عامل کشور
سامانه استعلام مراکز مجری آموزش سازمان پدافند غیر عامل کشور
 

مشخصات مرکز

نوع مرکز حیطه استانی نام مرکز حوزه تخصصی سطح شماره تماس رابط آموزشی شماره همراه
شرکت تهران طرح نو اندیشان آب و فاضلاب 2 88334010 طبیب 9121089778
شرکت تهران پارسیان کوشک حمل و نقل 3 88244120 شهرامی راد 9174085154
موسسه تهران آینده پژوهان شریف عمومی 3 88957344 خانم باباپور 9122470346
موسسه تهران آینده پویان صیاد سایبری - فرهنگی 3 صفری نژاد 9122954699
موسسه تهران بین المللی پردیس شریف شیمیایی- سایبری - زیستی 2 41872000 معاونیان 9124683603
شرکت فارس کوشا صنعت باتیس شهری - زیستی 2 07137387784 شهرامی راد 9174085154
موسسه تهران پیرانو بین الملل کالبدی 2 41883250 هادی ذولنوریان 9127744691
شرکت تهران اوژان تدبیر پارس سایبری 2 22119220-2 خ.فلاح 9128549609
شرکت تهران رستا نوین رایا نرم افزار آموزشی 3 54914 مهدی پویا 9122575616
شرکت یزد پژوهشکده امیرکبیر ایرانیان فنی مهندسی 2 035-38207289 مسلمان 9131516522
موسسه تهران مرزهای جهانی حقیقت فرهنگی - مردم محور 3 خسروی 9192603214
موسسه تهران ره آوران آفاق صنعت شیمیایی- شهری انرژی 2 خ.صمدی 9376296162
شرکت تهران آینده پژوهان فرهنگ و اقتصاد عمومی 3 86044859 گودرزی 9122342293
شرکت تهران شرکت انستیتو ایز ایران سایبری 2 22224556 صفریان 9192454843
شرکت البرز تعاونی پژوهشگران رایانگان فردیس انرژی - فنی مهندسی 2 026-34164404 خ.قرعی 9124670724
موسسه تهران راهبران توسعه اقتصادی 2 88380072-4 خ.حبیبی 9125348739
شرکت تهران آروین فراز نیوساد سایبری 3 خ.حبیبی 9125348739
شرکت تهران بهسام کاوان آراز نرم افزار آموزشی 3 22919534 آقاسی 9197804045
شرکت تهران طوفان ذهنی فناوری سناریو - ریسک 2 77213177 صالحی
شرکت تهران پارس آوان رایان سایبری 3 91005418 خ.مرادیان معاون 9389094141
موسسه گیلان صنعت علم و دانش دیلمان عمومی 2 1333221668 خ. شیوعی 9113377079
دانشگاه تهران دانشگاه آزاد واحد دماوند فرهنگی 2 حسینی دانا 9123775096
شرکت خوزستان سهند اعتماد اروند سایبری 3 6153540350 رشنودی 9167136516
شرکت تهران ارتباطات دوران سایبری 3 43585267 خ.آذری 9374475785
شرکت تهران توان آفرین وستا اقتصادی 3 66974143 خ.کاویانی 9106258494
مرکز فارس مرکزتحقیقات جهاد کشاورزی زیستی 3 07137209146 اسکوئی 9177004879
دانشگاه تهران دانشکده پ.غ.ع امام حسین ع شهری 2 77105382
دانشگاه تهران مجتمع آمایش پ.غ.ع مالک اشتر فنی مهندسی 2 22970224 خ.منیژه نجات 9124027805
دانشگاه تهران دانشگاه بقیه الله عج سلامت - شیمیایی 2 88040060
دانشگاه تهران دانشگاه آزاد تهران شمال فرهنگی 2 77317725 خ. متین 9122385237
دانشگاه تهران اندیشکده اقتصاد سیاسی دانشگاه اما اقتصادی 2 سمیعی نسب 9127543226
دانشگاه تهران جهاد دانشگاهی شهید بهشتی پرتوی 2 22431933-4
دانشگاه تهران جهاد دانشگاهی تربیت مدرس مدیریت بحران 2 66565586 خ صادقپور 9352374187
دانشگاه فارس دفترمطالعات پ.غ.ع دانشگاه شیراز فنی مهندسی 2 7136282969 خانم ابراهیمی 9171090625
دانشگاه کرمانشاه دانشگاه رازی زیستی 2 یاسین نوروزی 9182908689
مرکز البرز مرکز آموزش عالی امام خمینی زیستی 2 2636705009 دکترمیررحیمی 9123360339
دانشگاه مازندران دانشگاه صنعت نفت محمودآباد HSE - نفت و گاز 2 011-44740125 ابوذر غلامی 9112207210
دانشگاه اصفهان دانشگاه صنعتی مالک اشتر شیمی- زیستی 2 03145227382
انجمن تهران انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران فنی مهندسی 2 66978308 دکتر بیطرفان 9122962831
انجمن خوزستان انجمن علمی پدافند غیرعامل خوزستان فنی مهندسی 3 مهندس سمیع 9120254260
انجمن تبریز انجمن علمی پدافند غیرعامل آذربایج عمومی 3 04133377889 جهانسری 9121325221
انجمن خراسان انجمن علمی پدافند غیرعامل خراسان فنی مهندسی 3 05138640986 موسی زاده 9153191363